De Nieuwe Oost is een netwerkorganisatie, sinds 2017 opgenomen in de landelijke Basis Infrastructuur (BIS) van het ministerie van OCW. De Nieuwe Oost verzorgt talentontwikkeling in de disciplines dans, theater, muziek en literatuur en is gevestigd in drie steden: Nijmegen, Arnhem en Deventer.

Erik van Dam van Cultuur accounts is als accountant verbonden aan De Nieuwe Oost.
Naast het opstellen van financiële rapportages, opstellen jaarrekeningen en het begeleiden van de jaarcontrole van de vier aangesloten stichtingen is Erik van Dam strategisch zakelijk adviseur van directie/bestuur.

Ook verzorgt Cultuur accountants het financieel management van CELA, een grootschalig internationaal project dat met steun van Creative Europe vanuit Nijmegen wordt georganiseerd in 10 Europese landen.