Klachtenregeling

Cultuur Accountants B.V. hecht waarde aan tevreden relaties en wij werken daarom steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Waar gewerkt wordt, kunnen echter fouten worden gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over ons, over onze dienstverlening of wat voor aspect van onze organisatie dan ook, dan nodigen we u nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Uw opmerkingen nemen wij zeer serieus en waar wenselijk zoeken we met u naar een passende oplossing.

Mocht een opdrachtgever en/of andere betrokkenen aanmerkingen hebben op het handelen van ons of op de dienstverlening van Cultuur Accountants B.V. dan kan/kunnen deze zich wenden tot E. van Dam door een mail te sturen naar klacht@cultuuraccountants.nl

Wij gaan ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gegronde zorg. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld. Wij zullen uw klacht of melding vertrouwelijk en zonder gevaar voor uw rechtspositie in behandeling nemen.