Cultuur Accountants weet wat er speelt op het gebied van subsidie regelingen in de cultuursector.

Subsidies ontvangen brengt vaak verplichtingen met zich mee. één van die verplichtingen is dat de subsidieverstrekker na afloop van het project graag een accountantsverklaring ontvangt. Wij verklaren daarin dat de gedeclareerde kosten in overeenstemming zijn met de subsidievoorwaarden. Verder hebben de meeste subsidieregelingen specifieke bepalingen die nageleefd dienen te worden. Wanneer deze bepalingen niet nageleefd worden, loopt u het risico (een deel van) de subsidie terug te moeten bepalen.

Wij begeleiden u graag bij het gehele traject van aanvraag tot verantwoording van de subsidie en bij het inrichten van uw administratieve organisatie en interne beheersing om tot een juiste en tijdige verantwoording te komen.

Wij hebben ervaring met onder andere de volgende regelingen:

  • Fonds podiumkunsten regelingen waaronder de meerjarige festival- en productiesubsidies
  • Fonds21;
  • Ministerie van OC&W Basis infrastructuur regeling;
  • Fonds voor Cultuur Participatie;
  • Amsterdams fonds voor de Kunst

 

En nog vele andere regelingen.

We vertellen graag meer over hoe we onze expertise inzetten voor jouw organisatie